کمیته تحقیقات و پژوهش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان
پذیرش و بررسی پیشنهادها و انتقادهای همکاران و خوانندگان برای انجام بهتر امور
صفحات وبلاگ
» هوشمند صفائی خبر داد: :: ۱۳٩٤/۳/٩
» مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان خبر داد: :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» قابل توجه خوانندگان گرامی :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩۳
حبیب اله بهرامی
روزنامه نگار و کارشناس روابط عمومی
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :